CRF – контролирано освобождаване

Най-дългото действие на гранулиран азотен тор

CRF – 3 азотни форми

С 3 азотни форми (амониева, нитратна и амидна) и с инхибитори на нитрификацията, те са уникални със своето действие за селското стопанство.

CRF – продължително действие 

Освобождаването на азота е контролирано благодарение на биоинхибиторите (BNB), които забавят действието на азотната бактерия (Nitrosomonas, Nitrobacter). По този начин, нитрифицирането на азота при нормални температури продължава до 60 и повече дни, вместо 10-15 дни, както е при останалите торове за азотно подхранване. Торовете покриват ежедневните нужди от азот и други елементи в лесно усвоими форми по време на критичните фази – растеж и плододаване.CRF торовете осигуряват необходимото количество азот, от което се нуждае растението в продължителна стабилна пропорция. Поради това растението не изпитва недостиг на азот.

CRF – усвоимост 

CRF торовете не образуват неусвоими връзки и остават на разположение  на растенията, за да бъдат усвоени при необходимост. Те не се отмиват и не се влияят от климатичните условия.

CRF торове и почвена реакция (рН)

CRF торовете не влияят на почвената реакция, тъй като няма киселинен ефект като нитрификация на амоняк или урея, или абсорбция на амоний директно от кореновата система.

 

 

 

CRF – доставят азот на растенията повече от 60 дни 

  • CRF торове – продължителност на действие в дни 60% 60%
  • Конвенционални торове – продължителност на действие в дни 14% 14%
  • CRF торове – усвояемост 100% 100%
  • Конвенционални торове – усвояемост 50 % 50 %

CRF – печелившата технология 

Технологията на контролирано освобождаване CRF  позволява на земеделския производител да планира доставките на азот в полето с по-малко приложения, контролира растежа и развитието на културите, и намалява значително разходите.