Select Page

Шелион

Иновация в произвоството на гранулирани торове!

Технологията Шелион

SHELION AgroTech® е технология на производсто на висококачествени неорганични комплексни гранулирани торове, която гарантира усвояване на хранителните елементи до 98%. Гранулите на NPK торовете, са обогатени с магнезий, калций, сяра и 7 микроелемента (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) и са покрити с плътни хуминови съединения, осигуряващи уникалната тройна асимилация от растенията до 98% вместо 30% (както е при конвенционалните NPK торове, широко разпространени на пазара). Плътните хуминови съединения, използвани в производствената технология Шелион, произхождат от Леонардит и са най-богатия източник на хуминови киселини, фулво-киселини и естествени фактори на растежа на планетата.

 

  • Усвоимост Шелион 98% 98%
  • Усвоимост конвенционални торове 30% 30%
  • Печалба Шелион 50% 50%
  • Печалба конвенционални 5% 5%

ДЕЙСТВИЕ

Технологията Шелион предпазва вложените елементи от блокиране, разтваря неразтворимите съединения в почвата във форми достъпни за растенията, регулира почвената реакция (рН) и подобрява почвеното плодородие. SHELION AgroTech® е висококачествена технология, която е в услуга на земеделските производители.

По технологията SHELION AgroTech® се произвеждат гранулирани торове серия Double и серия SUN.

Висока усвояемост

Три пъти по-висока усвояемост (98%) в сравнение с конвенционалните торове.

Дълго действие

Продължително действие на торовете с еднократно приложение.

Почвата и Шелион

Макро и микроелементите не се блокират в почвата. Разтварят неразтворимите форми на елементите в почвения комплекс. Подобряват качеството на почвите, регулират почвената реакция (рН), повишават почвеното плодородие

Шелион и климат

Не се влияят от климатичните условия

Шелион и печалбите

Повишават добивите и качеството на продукцията