ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ

Отговор на всеки въпрос!

Роля на елементите

Азот (N)

Играе първостепенна роля в процесите на растеж и размножаване на живите организми, влизайки в състава на белтъците.

Повече за азота и симптомите на азотен дефицит

Решение – торове с азот:

Фосфор (P)

Един от основните хранителни елементи за растенията. Той участва в редица процеси като дишане, фотосинтеза, делене на клетките.

Повече за фосфора и симптомите на фосфорен дефицит

Решение – торове с фосфор:

Калий (К)

Стимулира нормалния ход на фотосинтезата, повишава притока на въглехидрати от листа в другите органи на растението, както и синтеза на захари.

Повече за калия и симптомите на калиев дефицит

Решение – торове с калий:
9

Колор К

9

Колор К неутрал

9

К-фосфат гел

Калций (Ca)

Изключително важен елемент за растенията.

Повече за калция и симптомите на калциев дефицит

Решение – торове с калций:
9

Дал Кано Стар

9

Келом Ca Mg AA

Сяра (S)

Заедно с азота и фосфора влиза в състава на белтъчините, което определя нейното значение за живота на растенията.

Повече за сярата и симптомите на дефицит на сяра

Решение – торове със сяра:

Магнезий (Mg)

Влиза в състава на молекулата на хлорофила и взема непосредствено участие във фотосинтезата.

Повече за магнезият и симптомите на магнезиевият дефицит

Решение – торове с магнезий:

Желязо (Fe)

Въпреки, че се съдържа в малки количества в растенията, желязото е от изключителна важност за храненето на растенията.

Повече за желязото и симптомите на железният дефицит

Решение – торове с желязо:

Бор (B)

Градивен елемент на клетъчната стена и мембраната и играе роля при деленето и развитието на клетките, както и при развитието на репродуктивните органи.

Повече за бора и симптомите на боровия дефицит

Решение – торове с бор:
9

Келом Боро

Манган (Mn)

Играе важна роля при стимулиране процесите на растежа.

Повече за мангана и симптомите на мангановия дефицит

Решение – торове с манган:
9

Витал Фол Mn

Цинк (Zn)

Участва пряко или косвено във фотосинтезата, дишането, синтеза на хлорофил и протеини, азотния, фосфорния и въглехидратния обмен.

Повече за цинка и симптомите на цинковия дефицит

Решение – торове с цинк:
9

Спийд Цинк

Мед (Cu)

Включва се във формирането на хлорофил, лигнин, протеини и въглехидрати и е част от някои важни ензими.

Повече за медта и симптомите на медния дефицит

Решение – торове с мед:
9

Келом Cu 14

Молибден (Mo)

Влияе върху формирането на плодовете и зърното, както и върху фосфорния метаболизъм на растенията.

Повече за молибдена и симптомите на молибденовия дефицит

Решение – торове с молибден: