Предсеитбено торене на почви с рН>6

Слънчоглед

NPK торове, подходящи за слънчоглед отглеждан на неутрални и алкални почви

Предсеитбено торене:

Подбрани формули съобразени със запасеността на почвата с хранителни вещества и изискванията на културата. Торовете от серията Дубъл освен основните макроелементи, съдържат вторични елементи, микроелементи и HF- хумусен фактор. Комбинират в себе си високотехнологичен химичен тор и леонардит.

Предимсва:

 • Оптимално усвояване на внесените вещества, без опасност от отмиване
 • Редуциране на торовите торми от 20 до 30%
 • Осигуряват на растенията необходимите хранителни вещества за дълъг период.
 • Стимулират формирането и развитето на корена
 • Повишават кълняемостта на семената.
 • Подобряват почвеното плодородие.
 • Повишават устойчивостта на растенията към стресови ситуации
 • Намаляват се разходите за торове, логистика и съхранение

Хумусен фактор – HF

Физични ползи:

 • Повишават водозадържащият капацитет на почвата.
 • Увеличават аерацията на почвата.
 • Повишават почвената продуктивност.
 • Повишават сухоустойчивостта на растението
 • Подобряват семенното легло.
 • Правят почвата по рохкава и ронлива.
 • Редуцират почвената ерозия.

Химични ползи:

 • Задържат водоразтворимите неорганични торове в зоната на корените и ги освобождават към растението когато е необходимо.
 • Подпомагат преструктурирането на редица елементи в форми достъпни за растенията.
 • Притежават изключително висок йонно-обменен капацитет.
 • Участват в разлагането на скали и минерали.
 • Повишават буферните качества на почвата.
 • Хелатират метални йони при алкални условия.
 • Богати са на органични и минерални субстанции съществени за растежа на растението.
 • Увеличават процента на общия азот в почвата.

Биологични ползи:

 • Стимулират растежа на растението като ускоряват деленето на клетките, стимулират развитието на кореновата система, както и увеличават добива в сухо вещество.
 • Повишават кълняемостта на семената и тяхната жизнеспособност.
 • Увеличават витаминното съдържание в растенията.
 • Повишават пропускливостта на клетъчните мембрани, стимулирайки всмукването на хранителни вещества.
 • Стимулират растежа на кореновата система, особено на дължина.
 • Подпомагат кореновото дишане и формиране.
 • Стимулират растежа и пъпкуването на желани почвени микроорганизми.
 • Подпомагат фотосинтезата.
 • Стимулират растителните ензими.
 • Действат като органичен катализатор.
 • Нямат вреден ефект върху качеството на продукцията.