Select Page

Високи добиви при слънчоглед и царевица

ГрийнМакс торове

Гранулирани торове с двойно действие – осигуряват оптимално хранене за високи добиви, запазват и подобряват почвеното плодородие.

Гранулираните ГрийнМакс торове са сложни, комплексни торове, съставени от три сложни гранули. Това са “Нов тип” торове, чиито химичен синтез е подбран така, че да се избегне антагонизма между хранителните елементи. За да се достигне до максималното усвояване на хранителните вещества, в отделните сложни гранули са включени макро и микроелементи, които подпомагат усвояването си и не си противодействат. В допълнение на това, в синтеза са включени и хумусни фактори, с което се осигурява тройно действие на тора.

Максимална ефективност при храненето на растенията

С трите си сложни гранули осигуряват максимално усвояване на хранителните вещества, преодолявайки антагонизма между химичните елементи.

ГрийнМакс торовете стимулират растежа на растението като ускоряват деленето на клетките, стимулират развитието на кореновата система, както и увеличават добива в сухо вещество. Повишава кълняемостта на семената и тяхната  жизнеспособност. Увеличават витаминното съдържание в растенията. Повишават пропускливостта на клетъчните мембрани, стимулирайки усвояването на хранителни вещества. Провокират растежа и пъпкуването на желани почвени микроорганизми. Подпомагат фотосинтезата и действат като органичен катализатор.

Запазване и подобряване на почвеното плодородие

В резултат на  интензивното земеделие, органичното вещество в почвите намалява. Тенденцията, която се наблюдава е неблагоприятна за развитието на земеделието. Често срещани резултати в почвените анализи са под 2%, което води до влошаване качеството на земите. Хумусният фактор в ГрийнМакс торове повишава водозадържащия капацитет и увеличава аерацията на почвата, респективно сухоустойчивостта на растението. Подобрява почвената продуктивност. Подобрява условията при подготовката на семенното легло. Пряко и косвено действа върху структурата на почвата, като я прави рохкава и ронлива. Има превантивно и редуциращо действие върху почвената ерозия.

ГрийнМакс торовете подобряват качеството и структурата на почвите, и регулират тяхната реакция.

Защо, как  и кога да прилагаме ГрийнМакс торове при отглеждане на царевица и слънчоглед?

Предсеитбено торене на царевица и слънчоглед, отглеждани върху неутрални и алкални почви

Посочените торови норми са примерни и не са взети под внимание технологията на отглеждане, спецификата на сорта/хибрида на културата, почвените характеристики и микрорайона. За подробна информация за специфични приложения, както и препоръки за торене попълнете формуляр Въпросник, запазете информацията в него, и го изпратете на tangrabg@mail.bg.

Формуляр въпросник можете да изтеглите от тук.

Предсеитбено торене на царевица и слънчоглед, отглеждани върху кисели почви

Посочените торови норми са примерни и не са взети под внимание технологията на отглеждане, спецификата на сорта/хибрида на културата, почвените характеристики и микрорайона. За подробна информация за специфични приложения, както и препоръки за торене попълнете формуляр Въпросник, запазете информацията в него, и го изпратете на tangrabg@mail.bg.

Формуляр въпросник можете да изтеглите от тук.