Select Page

ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ

Актуална и полезна информация!

Полезна информация

Каталог Стоп Фрийз 

Стоп Фрийз – серум срещу измръзване на земеделските култури причинено от ниски температури и слани 

Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството.

Решението е разработено от GTChemicals (USA), създавайки серумът Стоп Фрийз, който редуцира точката на измръзване на цитоплазмата от 3 до 4 пункта и повишава устойчивостта на културите към ниските температури.  След като е приложен, Стоп Фрийз бързо навлиза в растителния организъм и достига до растителните клетки. В резултат на действието му,  се намалява водното съдържание на клетката, както и се  повишава плътността на цитоплазмата и здравината на клетъчните стени. Всичките тези процеси възпрепятстват образуването  на ледени кристали в растителната клетка, разкъсването на клетъчните стени и унищожаването на растителния орган.

Грижа за лозята през есента

Значение на възстановяването на въглехидратните и минерални запаси след прибиране на реколтата при лозите.

Ранното развитие на лозята от набъбването на пъпката до цъфтеж, изисква хранителни вещества и въглехидрати, натрупани като резерви в растителния организъм, с цел възобновяване на новия цикъл на развитие след зимния период.

Наръчник

Вирусни болести по земеделските култури в България

Как да разпознаем вирусните заболявания по културните растения? Какво е растителен вирус? разпространение на вирусите. Симптоматика.