ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ

Актуална и полезна информация!

Полезна информация

Каталог Стоп Фрийз 

Стоп Фрийз – серум срещу измръзване на земеделските култури причинено от ниски температури и слани 

Ежегодно сланите нанасят големи щети върху земеделските култури. От първостепенно значение е предприемането на мерки за превенция на измръзването и минимизиране загубите в производството.

Решението е разработено от GTChemicals (USA), създавайки серумът Стоп Фрийз, който редуцира точката на измръзване на цитоплазмата от 3 до 4 пункта и повишава устойчивостта на културите към ниските температури.  След като е приложен, Стоп Фрийз бързо навлиза в растителния организъм и достига до растителните клетки. В резултат на действието му,  се намалява водното съдържание на клетката, както и се  повишава плътността на цитоплазмата и здравината на клетъчните стени. Всичките тези процеси възпрепятстват образуването  на ледени кристали в растителната клетка, разкъсването на клетъчните стени и унищожаването на растителния орган.