Select Page

Иновативни серуми – биостимулатори

Сертифицирано действие за ранни добиви, ефективна борба срещу измръзване, вируси, засоляване и стрес.