Select Page

Зимозис

Хуминови съединения чрез технология на двойна ферментация

Хуминовите съединения, използвани за нашите биостимулатори, органични торове и почвени реформатори, се произвеждат в новаторска и уникална по рода си за Европа фабрика. Те са сертифицирани и съдържат възможно най-високо количество хуминови киселини. Суровината за тяхното производство е минералът леонардит, който е абсолютно безвреден, екологичен и е най-богатия на органичната материя материал  на планетата.

Нашите хуминови съединения са уникални на международния пазар. Производството им се основава на метода на интегрирана двойна ферментация-хумификация на органичното вещество чрез специфични ензими. Тяхното действие и ефекти са доказани върху почвата и растенията от независими изследователски институти и университети в продължение на повече от 20 години.

Метод на производство
Стъпка 1

Добив и раздробяване на леонардит.

Стъпка 2

Получената раздробена маса се смесва с ензимен комплекс. Материалът се отлага в защитени мочури, за да се постигне анаеробна ферментация. След това се транспортира до фабричните легла, оборудвани със специални ротационни бъркалки, обогатяващи материала с кислород и микроорганизми, за да се постигне аеробна ферментация.

Стъпка 3

Процеса на хумификация отнема от 90 до 120 дни. Получената хумифицирана маса минава качествен контрол, след което се включва като база в производството на някои групи торове.

Роля на хумусния фактор на Ледра в почвата

Хумусният фактор осигурява хранителни вещества за полезните почвени микроорганизми, както и енергия за протичане на жизнено-важни процеси в растенията и почвата (транспирация, денитрификация, нитрификация).

Хумусният фактор разтваря неразтворимите соли в почвата,  както и тези, образували се от непрекъснатото торене с неорганични торове. Хумусният фактор преобразува неусвоимите хранителни вещества в усвоими за растението.

Хумусният фактор повишава  общото съдържание на азот в почвата.

Хумусният фактор освобождава блокирания фосфор в почвата, като разгражда железните (Fe) и алуминиевите (Аl) комплекси.

Хумусният фактор има огромен алтернативен катионен капацитет. Това означава, че  запазва катионите (K +, Mg ++, Ca ++) в усвоима форма за растението  и  предотвратяват отмиването им.

Хумусният фактор има анионен обменен капацитет и образува  връзки, чрез задържане на анионите (NO3-) (SO3-) (CL-) (OH-) (HPO4-) в усвоима форма.

Хумусният фактор образува хелати с положителни метали /Fe, Zn, Mn/,  като ги прави усвоими за растенията, особено при алкални почви.

Хумусният фактор регулира  рН-то на почвата.

Хумусният фактор абсорбира токсични съединения и тежки метали от почвата.

Хумусният фактор създава агломерати, които осигуряват  отлична структура на почвата, циркулация на въздуха и устойчивост при суша.

Роля на хумусния фактор на Ледра за растенията

Те причиняват увеличаване на производството на култури.

Те подобряват качеството на плодовете (вкус, цвят, хранителна стойност, размер).

Те влияят на метаболизма на растението (дишане, ензимна активност, вискозитет на клетъчните протоплазми, разпределение на захарта, протеинов синтез, синтез на хлорофил).

Тяхното действие е сравнено с действието на хормоните и аксините, те влияят на метаболизма на растенията по подобен начин, допринасяйки за неговата интензивна функция.

Те увеличават приема на растенията от неорганични хранителни вещества от почвата (особено азот и микроелементи).

Те стимулират и стимулират растежа на корените на растенията, ускоряват кълняването на семена (вкореняване) и осигуряват успешна трансплантация.

Те причиняват пъргавост, тъй като ускоряват биологичния жизнен цикъл на растенията.