ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ

Иновации и отговорност към бъдещето!

За нас

За да ражда земята злато!

Повече от 10 години екипът на Ледра България подкрепя земеделските производители  при вземането на ефективни решения за торене на културите и повишаване на почвеното плодородие. Специализирана изцяло в храненето на културите, Ледра  България въвежда на българския пазар високотехнологични иновативни продукти, отговарящи на нуждите на всички направления на растениевъдството.

С изключително богат опит в сферата на почвознанието и агрохимията, и отговорно отношение към партньорите, компанията осигурява портфолио с над триста продукта, разпределени в три  основни категории: гранулирани, течни и водоразтворими торове.

Отговорност

Опазване на почвените ресурси за бъдещите поколения

Иновации

Осигуряваме ефективни иновационни продукти, осигуряващи висока възвръщаемост на нашите партньори и благоприятно въздействие върху почвените ресурси

Познания

Знанието дава отговори, отговорите – правилни решения, правилните решения – висока възвръщаемост