Select Page

ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ

Гранулирани, водоразтворими и течни торове

ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ

Ефективни решения за торене на културите

ЛЕДРА България, ефективните решения за торене на културите

Повече от 10 години  екипът на Ледра България подкрепя земеделските производители при вземането на ефективни решения за торене на културите и повишаване на почвеното плодородие. Специализирана изцяло в храненето на културите, Ледра България въвежда на българския пазар високотехнологични иновативни продукти, отговарящи на нуждите на всички направления на растениевъдството.

Мисия и ценности

Нашата основна мисия и концепция е „Земята, основен фактор на земеделието”. Ценностите, към които се придържаме всеки ден са:

Отговорност

Опазване на почвените ресурси за бъдещите поколения

Иновации

Осигуряваме ефективни иновационни продукти, осигуряващи висока възвръщаемост на нашите партньори и благоприятно въздействие върху почвените ресурси

Познания

Знанието дава отговори, отговорите – правилни решения, правилните решения – висока възвръщаемост

Актуално предложение

Стенли

Иновативен противовирусен серум и биостимулатор!

Най-мощното средство за превеция и контрол на вирусните заболявания в растителния организъм. Стенли е хранителен течен серум срещу болести и вирусни инфекции. Активира метаболитната система на растението и доставя на растителния организъм жизнено важни ко-фактори, ензими, нуклеази, аминокиселини, витамини и растежни регулатори.

Програма за торене

Роля на елементите

Иновации